неділя, 7 лютого 2016 р.

В блозі "Впровадження інноваційних технологів в роботу шкільної бібліотеки" (Номінація "Формування творчої особистості в навчальних закладах") автор розкриває шляхи вирішення проблемної теми "Впровадження інноваційних технологій в роботу бібліотеки, як засіб розвитку творчої особистості читача", висвітлює систему роботи щодо підвищення у школярів інтересу до читання, розширення їх світогляду, інформаційної культури, розвитку творчих здібностей читачів, надає матеріали щодо фактичного використання інноваційних форм та методів бібліотечної роботи. В блозі подано цікаві матеріали, що відображають новий підхід до змісту та організації бібліотечного обслуговування читачів: розробки бібліотечних уроків, презентації. Блог містить посилання на авторські публікації в мережі Інтернет, авторські інтерактивні завдання, плакати, віртуальні виставки. 
Бібліотечна інновація – це оригінальна, нестандартна ідея, методика, проект, які виходять за межі існуючих традиційних форм і відображають новий підхід до змісту, організації бібліотечного обслуговування, до технології управління бібліотекою. Для реалізації цієї задачі бібліотека поєднує традиційні, добре відомі форми бібліотечної роботи з інноваційними технологіями, які проникають у кожний вид діяльності.
Для цього використовуються:
·        проектні технології,
·        ігрові технології,
·        інформаційно-комунікаційні технології;
·        інтерактивні вправи. 
Мета досвіду:
Ø урізноманітнення форм роботи, щодо залучення учнів до бібліотеки, систематичного читання, активізації їх пізнавальної діяльності;
Ø забезпечення повноти оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів з використанням сучасних інноваційних технологій;
Ø формування та вдосконалення самостійних умінь та навичок користувачів бібліотеки;
Ø формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами;
Ø розкриття творчих можливостей та здібності бібліотекаря.
Актуальність досвіду:
Актуальність обраної теми визначається низкою факторів.
 По-перше, єдиним шляхом входження України до світового інформаційного простору є впровадження новітніх інформаційних технологій, які дають користувачам змогу одержати доступ не лише до інформаційних ресурсів бібліотеки, а й до світових інформаційних ресурсів.
По-друге, шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище, якому належить особливе місце у сфері освіти. ЇЇ головна функція – зробити інформацію доступною, що пов’язано з пошуком нових можливостей, використанням нетрадиційних форм діяльності бібліотеки. Для цього створюються нові форми, спрямовані на підвищення комфорту обслуговування користувачів.
По-третє, використання інноваційних технологій – необхідна умова формування сучасного іміджу шкільної бібліотеки.
Проектна технологія
Сьогодні в Україні відбувається відродження проектної технології, яка передбачає використання бібліотекою сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Проектування є потужною креативною силою інноваційного розвитку, що дозволяє генерувати свіжі ідеї і перетворювати їх в життя, забезпечувати модернізацію бібліотек. Проектна діяльність є потребою часу і необхідністю сьогодення та майбутнього. Основна цінність проектної технології полягає в тому, що вона орієнтує читачів на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на просте вивчення певної теми. Запрошуючи читачів до співпраці над проектом «Книга дивовижний сад, де кожен шукає плоди на свій смак», бібліотека ставила собі за мету навчити любити і поважати книгу, викликати в учнів бажання бути активними читачами, сприяти розвитку інтересів до книжок для пошуку інформації, розвивати уміння правильно читати.
Презентації цього проекту можна знайти на сторінці Інновації в роботі.
Ігрові технології
Інноваційний підхід до бібліотечної роботи може перетворити традиційну форму масової роботи в нову й набагато цікавішу. Адже читачі різного віку віддають перевагу діалоговим, ігровим формам спілкування тому, що вони посилюють пізнавальну й читацьку активність. Особливість таких форм полягає в тому, що їм притаманні: новизна у назві, діалог бібліотекаря з читачами і читачів між собою, наявність елементів театралізації у викладі інформації, ігрові моменти, своєрідна атрибутика, що передає специфіку запропонованої форми, активна участь читачів у проведенні заходу. Серед таких форм використовуються: презентації книг, книжкові та літературні аукціони, вернісажі, театралізовані вікторини, хроноскопи, поетичні альбоми, флеш бук, літературний диліжанс, лібмоб, мандрівки, віртуальні виставки, буктрейлери, квести, флешмоби, буккроссинги, тощо. На сторінках блогу можна знайти деякі інноваційні форми роботи: 
-         Віртуальні виставки - на сторінці Віртуальні виставки;
-         Фотоматеріали квестів -  на сторінці Інновації в роботі;
-         Буктрелер – на сторінці Інновації в роботі.
Інформаційно-комунікаційні технології

На сьогоднішній день одним із новітніх і ефективних засобів для реклами та популяризації книжкового фонду бібліотеки є мультимедійна презентація. Використання мультимедіа матеріалів при проведенні різного роду масових заходів роблять їх яскравішими, допомагають донести основні ідеї, посилюють сприйняття матеріалу школярами, сприяють вихованню у дітей естетичного смаку. Такі форми використання інформаційних технологій є високоефективними в роботі шкільної бібліотеки. Впровадження ІКТ в діяльність бібліотеки дозволяє створювати власні інформаційні продукти, які допомагають користувачеві орієнтуватися в інформаційно-освітньому просторі. У творчому доробку бібліотеки є власна мультимедійна продукція з різних напрямків роботи, яка представлена на сторінці  «ІКТ на допомогу бібліотекарю» та можна знайти на авторському блозі «Бібліосходинки».

понеділок, 1 лютого 2016 р.

Інтерактивні вправи
З метою зацікавлення читача книгою під час проведення різних заходів бібліотека активно звертається до інтерактивних завдань, вікторин, кросвордів, ребусів, створених за допомогою сервісів Web 2.0. Використання ігрових інтерактивних модулів з ентузіазмом сприймається читачами, які досить упевнено почувають себе, працюючи за комп’ютером. Вони краще сприймають інформацію, презентовану у сучасній інтерактивній формі. Матеріали розвивають логічне мислення, підвищують пізнавальну активність користувачів, допомагають урізноманітнити проведення бібліотечних заходів. Ознайомитися з інтерактивними модулями можна на сторінці «Інтерактивні вправи» та «Інтерактивні плакати»